Polityka prywatności - Bez Kompilatora

Polityka prywatności

Wstęp

Niniejsza opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz zasady wykorzystywania plików cookies przez serwis www.BezKompilatora.pl.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Robert Bałdyga, właściciel serwisu www.BezKompilatora.pl. Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail robert@bezkompilatora.pl.

Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać dane osobowe administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na stronie www.BezKompilatora.pl:
  1. Formularz zapisu na newsletter – imię oraz adres e-mail, w celu realizacji usługi newslettera,
  2. Formularz dodania komentarza – imię oraz adres e-mail, w celu weryfikacji komentarza.
  3. Formularz kontaktu – imię oraz adres e-mail, w celach kontaktowych.
 2. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 3. Podanie danych jest zawsze dobrowolne.
 4. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych podmiotom trzecim.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione – stosowany jest protokól komunikacyjny SSL oraz silne hasła.

Twoje prawa

Pamiętaj, że masz następujące prawa:

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.

Pliki cookie

Serwis www.BezKompilatora.pl wykorzystuje pliki cookies. Na komputerze użytkownika przechowywane są następujące rodzaje plików cookies:

 • ciasteczka Google Analytics, służące do zbierania statystyk ruchu na stronie,
 • ciasteczka używane przez WordPressa, wymagane do działania niektórych z jego funkcji.

Newsletter

Dane podane w trakcie subskrypcji newslettera są przetwarzane przez MailerLite, operatora serwisu mailerlite.com, dostawcę usługi newslettera.

Serwer

 1. Korzystanie z serwisu www.BezKompilatora.pl wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, w związku z czym mogą one zawierać takie dane jak np. adres IP komputera, z którego przeglądana jest strona.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są nie są wykorzystywane przez administratora w celu identyfikacji użytkownika.
 4. Zawartość logów serwera nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.