Jak startuje współczesny Linux? - Bez Kompilatora

Jak startuje współczesny Linux?

Jak startuje współczesny Linux?

Zazwyczaj wygląda to tak: Po wciśnięciu przycisku POWER na obudowie komputera, zaczyna się dziać magia, która trwa od kilkunastu do kilkudziesięciu sekund. W tym czasie na ekranie pojawiają się i znikają różne napisy i obrazki, a na koniec ukazuje się ekran logowania, dający nam pierwszy raz poczucie, że wiemy, co się dzieje.

No dobra, przesadzam. Większość z nas kojarzy, że jest coś takiego jak BIOS, bootloader, jądro, czy proces init. Część zapewne wie, czym się różni Legacy BIOS od UEFI, SysV Init od systemd, oraz jaką funkcję pełni initramfs. Niezależnie od tego, właśnie na temat startu systemu będzie dzisiejszy wpis. Dedykuję go zarówno tym, którym proces uruchamiania systemu kojarzy się z magią, jak tym, którzy chcieliby po prostu pogłębić posiadaną wiedzę.

Start systemu w 7 krokach

Procedura uruchamiania systemu składa się z kilku etapów. Część z nich jest ściśle powiązana ze sprzętem i zupełnie niezależna od tego jaki system operacyjny zamierzamy uruchomić. Pozostałe wynikają z przyjętych konwencji i architektury Linuxa, choć niektóre noszą znamię historycznej zaszłości. Tak czy inaczej, wkrótce przekonamy się, że taki podział na etapy ma sens i pozwala na dużą elastyczność.

Dokładny przebieg procedury startu systemu jest zależny od platformy sprzętowej i na różnych architekturach może wyglądać inaczej. W dzisiejszym wpisie skupiam się na rodzinie x86, czyli popularnych procesorach jakie można spotkać w większości komputerów PC. Jest to architektura utrzymująca względną kompatybilność wsteczną od ponad 40 lat, co skutkuje dużą ilością historycznych zaszłości. Mamy więc w naszych komputerach kawałek żywej historii techniki. 😉

Na współczesnych platformach x86 procedura startu Linuxa wygląda to następująco:

 1. Uruchamiany jest firmware UEFI.
 2. Ładowany jest program rozruchowy (ang. bootloader).
 3. Ładowane jest jądro Linuxa.
 4. Montowany jest inicjalny system plików (initramfs).
 5. Uruchamiany jest proces init.
 6. Montowany jest rootfs.
 7. Uruchamiany jest init-system, przygotowujący przestrzeń użytkownika.

Niektórzy mogą protestować, że to nie do końca prawda, bo zamiast UEFI można włączyć Legacy BIOS, program rozruchowy w UEFI jest opcjonalny, a bez initramfs’a też da się żyć. O ile przynajmniej część z tych argumentów jest poprawna, to praktycznie wszystkie mi znane dystrybucje Linuxa startują w opisany sposób. Przejdźmy więc do bardziej szczegółowych opisów, gdzie wyjaśnię dokładniej dlaczego się tak dzieje.

Firmware UEFI, czyli następca BIOS’a

W ciągu ostatnich kilkunastu lat firmware UEFI prawie całkowicie zastąpił BIOS’a. Przed przyjściem UEFI to właśnie BIOS był pierwszym programem uruchamianym podczas startu komputera. Wczytywany był z pamięci ROM umieszczonej na płycie głównej i odpowiadał za wykonanie wstępnych testów weryfikacyjnych komputera (ang. Power-On Self-Test, POST) i przygotowanie go do działania. Odpowiedzialny był także za wczytanie i uruchomienie programu rozruchowego – pierwszego etapu startu systemu operacyjnego.

BIOS posiadał szereg ograniczeń, które przyczyniły się do jego porzucenia na rzecz UEFI. Ładowany przez niego program rozruchowy musiał zmieścić się w rozmiarze 446 bajtów, ponieważ właśnie tyle miejsca na bootloader miał sektor rozruchowy dysku (tzw. Master Boot Record, MBR). Szybko okazało się, że to zdecydowanie za mało nawet dla niezbyt rozbudowanych bootloader’ów. MBR zawierał więc zazwyczaj prosty program, którego jedynym celem było załadowanie do pamięci właściwego bootloader’a.

Tradycyjny BIOS nie potrafił też zrobić wielu innych rzeczy, które stały się możliwe dzięki UEFI. Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez technologię Secure Boot, obsługa wielu bootloaderów, systemów plików, a nawet połączeń sieciowych, to tylko niektóre z nich. Dlatego już od kilkunastu lat producenci sprzętu rezygnują z tradycyjnego BIOS’a, przechodząc w stronę UEFI. Obecnie praktycznie wszystkie nowe komputery PC wyposażone są właśnie w UEFI.

Jak działa UEFI?

Firmware UEFI pełni te same funkcje co BIOS, a dodatkowo standaryzuje procedurę startu systemu operacyjnego, dostarczając rozbudowane środowisko uruchomieniowe. W przeciwieństwie do BIOS’a, UEFI potrafi działać w trybie wirtualnego adresowania pamięci, umożliwiając bezpośrednie załadowanie jądra systemu do pamięci z pominięciem bootloader’a. Pomimo tego, prawie wszystkie dystrybucje Linuxa dostarczają program rozruchowy, o czym opowiem więcej za chwilę.

UEFI nie wykorzystuje MBR’a. Zamiast tego znajduje na dysku specjalnie oznaczoną partycję (ang. EFI System Partition, ESP) i z niej ładuje program rozruchowy lub jądro systemu. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest bezpośrednie ładowanie programów o rozmiarze rzędu wielu megabajtów. Dodatkowo ESP może zawierać wiele programów rozruchowych, których wybór dokonywany jest z menu UEFI podczas uruchamiania komputera.

Warto wspomnieć jeszcze o trybie Legacy BIOS, czyli warstwie kompatybilności UEFI ze starym BIOS’em. Firmware UEFI pozwala na wybranie opcji, która spowoduje, że program rozruchowy nie będzie ładowany z partycji ESP, ale z MBR’a. Nie należy jednak mylić trybu kompatybilności z możliwością wyłączenia UEFI. Firmware UEFI jest ciągle uruchamiany podczas startu komputera i tylko w procedurze bootowania imituje zachowanie BIOS’a. Początkowo miało to zapewnić wsparcie dla systemów operacyjnych niedostosowanych do pracy z UEFI. Obecnie, dzięki powszechnemu wsparciu UEFI, opcja ta jest coraz rzadziej wykorzystywana.

Program rozruchowy

O sposobie ładowania programu rozruchowego opowiedziałem już przy okazji porównywania UEFI do BIOS’a, więc pozostało dopowiedzieć tylko kilka szczegółów. W platformach z BIOS’em, bootloader pełnił ważną rolę, ponieważ musiał przygotować komputer do uruchomienia właściwego systemu operacyjnego. Program rozruchowy wykonywany był wówczas w trybie rzeczywistym (ang. real), odziedziczonym po przodkach z rodziny x86. W trybie tym programy mają do dyspozycji 1MB pamięci, bez możliwości wykorzystania wirtualnych przestrzeni adresowych. Jest to drugi (zaraz po rozmiarze MBR’a) powód, dla którego systemy operacyjne ładowały się z użyciem programu rozruchowego.

W systemach z UEFI te problemy nie występują, więc bootloader stał się de facto opcją. Nadal jest on jednak wykorzystywany ze względu na dodatkowe możliwości, jakie oferuje. Umożliwia on, na przykład, wybór jednej z kilku zainstalowanych wersji jądra oraz jednego z kilku obrazów inicjalnego systemu plików. Pozwala też na przekazanie parametrów jądra (ang. kernel command-line lub kernel cmdline), co umożliwia uzyskanie większej elastyczności. W menu programu rozruchowego znajdziemy też najczęściej tryb recovery, który jest przydatny w sytuacji, gdy potrzebujemy dokonać naprawy uszkodzonego systemu.

Najbardziej popularnym programem rozruchowym, wykorzystywanym przez większość dystrybucji Linuxa jest GRUB 2. Posiada on rozbudowaną funkcjonalność, składającą się m.in. z interaktywnej powłoki, obsługi systemu plików, wsparcia dla logicznych wolumenów i szyfrowania. Część z tych rzeczy obecnie pokrywa się z funkcjonalnością oferowaną przez firmware UEFI. Mimo to większość dystrybucji wciąż wykorzystuje GRUB’a, ze względu na dużą elastyczność zarządzania procesem startu Linux’a.

Program rozruchowy ładuje jądro z dysku do pamięci, a następnie przekazuje mu wykonanie. Dodatkowo ustawia parametry jądra, takie jak lokalizacja rootfs’a, lokalizacja obrazu initfamfs’a, ścieżka do programu init, czy nazwa urządzenia pełniącego funkcję konsoli szeregowej. W tym momencie kończą się kroki przygotowawcze i rozpoczyna się właściwy start Linuxa.

Jądro Linuxa

Jądro przechowywane jest zazwyczaj w postaci spakowanego obrazu, aby zaoszczędzić miejsce na dysku i skrócić czas ładowania do pamięci. Dlatego jedną z pierwszych rzeczy, jakie mają miejsce po zakończeniu pracy programu rozruchowego jest samo-rozpakowanie jądra. Po wykonaniu minimalnych procedur inicjalizacyjnych, wywoływana jest funkcja rozpakowująca jądro z formatu bzImage do natywnej postaci binarnej.

Po rozpakowaniu rozpoczyna się wykonanie kodu, który inicjalizuje tablice stron (część mechanizmu zarządzania pamięcią) i rozpoznaje dokładny rodzaj procesora. Wykrywane są w tym czasie również rozszerzenia procesora, takie jak jednostka obliczeń zmiennoprzecinkowych (ang. Floating-Point Unit, FPU). Po tym etapie następuje przejście do kodu, który jest wspólny dla wszystkich architektur i stanowią centralną część jądra Linuxa – wywoływana jest funkcja start_kernel().

W funkcji tej wykonywana jest cała masa procedur inicjalizacyjnych. Konfigurowane są przerwania, uruchamiany jest podsystem zarządzania pamięcią, przygotowywany jest planista (ang. scheduler) i ładowany jest obraz inicjalnego systemu plików. Kiedy prace przygotowawcze dobiegają końca, tworzony jest pierwszy proces w przestrzeni użytkownika – proces init o numerze PID 1, rodzic wszystkich innych procesów. Od tej pory jądro przechodzi w stan bezczynności (ang. idle) i podejmuje działania tylko w odpowiedzi na wywołania systemowe lub przerwania od sprzętu. Inicjatywę przejmują programy w przestrzeni użytkownika.

Inicjalny system plików

Jądro Linux’a potrafi od razu zamontować docelowy system plików rootfs, ale pod warunkiem, że wszystkie niezbędne do tej operacji sterowniki są wkompilowane w jądro. Dotyczy to przede wszystkim sterowników dysku oraz sterowników systemu plików umieszczonego na partycji z rootfs’em. Najczęściej jednak sterowniki te są dostępne w formie modułów, co z jednej strony pozwala na zmniejszenie rozmiaru jądra i skrócenie czasu bootowania, ale z drugiej uniemożliwia bezpośrednie zamontowanie docelowego rootfs’a. Wtedy z pomocą przychodzi inicjalny system plików.

Ma on postać niedużego, skompresowanego obrazu, który zawiera skrypty i moduły niezbędne do przygotowania właściwego systemu plików. Jest on przygotowywany osobno pod każdą dostępną wersję jądra i ładowany podczas jego startu. Na krótki czas, podczas startu systemu, pełni on funkcję tymczasowego korzenia systemu plików, po czym zastępowany przez właściwy rootfs.

Z wykorzystaniem initramfs’a związana jest jedna ważna konsekwencja – jako jedyny system plików dostępny podczas startu Linuxa musi on zawierać plik wykonywalny procesu init. Pierwszy proces w systemie nie może być uruchomiony z docelowego rootfs’a.

Proces init

Pierwszy proces w systemie dostaje w pełni funkcjonalne jądro. Może on używać wywołań systemowych, tworzyć procesy pochodne, ładować moduły jądra i montować systemy plików. Ma on za zadanie przygotować całą przestrzeń użytkownika, a także czuwać nad procesami przez cały czas działania systemu. Jako przodek wszystkich procesów jest on bowiem odpowiedzialny za dziedziczenie i sprzątanie procesów zombie.

W przypadku startu systemu z użyciem initramfs’a, plik wykonywalny, z którego uruchamiany jest proces init, ma najczęściej postać skryptu powłoki. W efekcie procesem o numerze PID 1 zostaje interpreter skryptu. Nie jest to jednak docelowy init systemu – po zamontowaniu rootfs’a jest on podmieniany, poprzez bezpośrednie użycie wywołania sys_exec.

W efekcie mamy do czynienia z dwoma osobnymi programami, jakie są wykonywane jako proces o numerze PID 1. Najpierw jest to skrypt będący częścią initramfs’a, który ładuje sterowniki i montuje rootfs’a, a następnie ustawia go jako korzeń systemu plików z użyciem wywołania systemowego sys_pivot_root. Później rolę przejmuje docelowy init, będący częścią danej dystrybucji Linux’a.

Przygotowanie przestrzeni użytkownika

Końcowym etapem startu systemu jest uruchomienie wszystkich serwisów wchodzących w skład w pełni funkcjonalnego systemu. Przez wiele lat w większości dystrybucji Linuxa odpowiadał za to SysV Init. Jego działanie polegało na uruchamianiu w odpowiedniej kolejności dużej ilości skryptów startowych. Było to proste rozwiązanie, ale dawało bardzo ograniczone możliwości zrównoleglania startu niezależnych serwisów. Przekładało się to na dłuższy czas uruchomienia systemu.

SysV Init cierpiał dodatkowo na kilka innych problemów, takich jak brak obsługi dynamicznie pojawiających się urządzeń i brak możliwości dynamicznego budowania sekwencji startowej, przez co niektóre konfiguracje były niemożliwe do osiągnięcia. W efekcie niektóre dystrybucje wypracowały swoje własne rozwiązania, takie jak np. Upstart stworzony dla Ubuntu. Działania te spowodowały jednak rozbieżności pomiędzy dystrybucjami, przez co twórcy oprogramowania musieli dostarczać skrypty startowe dla wielu różnych init-systemów.

Rozwiązaniem tych problemów okazał się systemd. Wiele osób stwierdzi pewnie, że przyniósł on w zamian swoje nowe problemy (wprowadzenie systemd do dziś budzi pewne kontrowersje), ale okazał się on na tyle lepszy od używanych wcześniej rozwiązań, że został w ciągu kilku lat zaadaptowany przez prawie wszystkie główne dystrybucje Linuxa. Na dzień dzisiejszy możemy więc mieć sporą pewność, że używana przez nas dystrybucja wykorzystuje właśnie systemd.

Jak działa systemd?

Sukces systemd wynika w dużej mierze z jego dynamicznej natury. Zamiast utrzymywać stałą listę zdefiniowanych kroków, systemd operuje na zadaniach (serwisach) i relacjach między nimi. Jeżeli serwis B zależy od serwisu A, to B wystartuje dopiero, kiedy A będzie gotowy. Jeżeli jednak pomiędzy nimi a serwisem C nie ma żadnej zależności, to serwis C wystartuje równolegle. Takie rozwiązanie znacznie przyspiesza uruchamianie systemu.

Dodatkowo systemd dobrze integruje się z pozostałymi podsystemami, takimi jak udev (podsystem odpowiedzialny za zarządzanie urządzeniami). Dzięki temu rola systemd nie ogranicza się tylko do obsługi sekwencji startowej, ale jego mechanizmy mogą być wykorzystane do reagowania na dynamicznie zmieniającą się sytuację w systemie.

Podczas procedury startowej systemd inicjalizuje połączenia sieciowe, montuje wirtualne wolumeny, uruchamia środowisko graficzne i wyświetla ekran logowania. W międzyczasie startuje masę innych serwisów, takich jak serwer ssh, http, mysql, czy serwis uruchamiający maszyny wirtualne. I jest przy tym w pełni konfigurowalny.

Wszystkie te rzeczy dzieją się w ostatnim stadium startu systemu i po ich zakończeniu Linux jest gotowy do użytku. Magia dobiega końca.

• • •

Dziękuję Ci za przeczytanie tego wpisu! Mam nadzieję, że udało mi się przedstawić proces uruchamiania systemu wraz z całą towarzyszącą mu historią w przystępny sposób. Wiem, że ten wpis obiecałem już dawno i niektóre osoby musiały na niego czekać. Tym bardziej więc mam nadzieję, że nie zawiodłem ich oczekiwań. 🙂

Jeżeli czytasz mojego bloga i nie chciałbyś przegapić nowego wpisu lub od czasu do czasu chciałbyś się dowiedzieć co u mnie słychać, to zapraszam Cię do zapisania się na mój newsletter i do polubienia mojej strony na Facebooku. Z góry dzięki! 🙂

Zobacz też inne wpisy:

Komentarze

 1. Hey

  Dzięki za kolejną porcję wiedzy. Mam dwa pytania. 1. Czy katalog init.d należy do systemu sysV? 2. Czy możliwe, że oba systemy (sysV i systemd) będą uruchomione jednocześnie?

  1. Hej Tomasz!
   Tak, katalog init.d należy do SysV. Jednak systemd też go obsługuje ze względu na kompatybilność. Generuje na jego podstawie serwisy, które są uruchamiane w trakcie startu systemu.
   Z technicznego punktu widzenia nie można uruchomić SysV i systemd jendocześnie. Przyczyna jest prosta – oba dostarczają własny init, a ten może być tylko jeden. Nie stanowi to jednak dużego problemu, bo tak jak pisałem wcześniej, systemd posiada warstwę kompatybilności, która umożliwia uruchamianie init-skryptów w stylu SysV.

   1. Dzięki za odpowiedź. Trochę mi to rozjaśniło sytuację. Mam skrypt serwisu w katalogu init.d, ktory po uruchomieniu mowi że polecenie zostało przekazane do systemd. Dlatego pytałem.

 2. ” Jądro Linux’a wymagało trybu protected, więc program rozruchowy odpowiedzialny był za przełączenie i inicjalizację tego trybu pracy procesora.”

  Nie wiem jak tutaj jest zdefiniowany „program rozruchowy”, ale sam kod przełączający w tryb chroniony znajduje się w jądrze.

  1. Oo, sprawdziłem i faktycznie jest tak jak piszesz! 🙂 Byłem święcie przekonany, że jednak wyglądało to inaczej. Cóż, będziemy poprawiać. 😉

 3. Nie jest tak czasem że różne dystrybucje korzystają z bootloadera bo muszą. Znaczy UEFI wymaga aby kod przez niego uruchomiony był podpisany (nierealne jest aby każdą możliwą wersja Linuxa była podpisana) dlatego wpierw odpala się bootloader (boo łatwo podpisać bo i tak wszyscy używają jednego) ?

  1. Bootloader, przy włączonej opcji Secure Boot, nie powinien pozwolić na załadowanie niepodpisanego jądra. Większość dużych dystrybucji dostarcza jądra, moduły i bootloadery podpisane tym samym kluczem, więc jak najbardziej jest to realne. 😉

 4. Mam trochę niedosyt informacji. Na przykład, w jaki sposób UEFI a raczej programy startowe UEFI przekazują zarządzanie pamięcią systemowi operacyjnemu.

 5. Hej świetny blog w bardzo ciekawy i jasny sposób piszesz o Linuxie. Trafiłem tu nocą szukając informacji o Linuxie mint ?. Na pewno powrócę w dzień zainteresował mnie ten temat.

 6. Witam. Mam pytanie: czy można uruchomić jakąś dystrybucję linuxa na starszym komputerze (acer 5315 32 bit, dysk ssd, 2GB ram) tak, żeby uruchamianie trwało kilkadziesiąt sekund, s nie 5 minut.
  Pozdrawiam – Bogusław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *